Vážení klienti,

v rámci projektu je možné projednávat případné klientské změny Vašeho nového domu nad rámec Standarního provedení stavby (SPS). Je nutné však zachovat vnější vzhled domu, tj. půdorys budovy, umístění dveří a oken.

Seznam klientských změn bude předložen klientovi do 60ti dnů ode dne podpisu rezervační smlouvy.

V případě klientských změn, které nejsou uvedeny v Seznamu klientských změn developera a souvisí se změnou dispozičního řešení domu, si klient zajistí změnu projektu, vč. změnového položkového rozpočtu od projektové kanceláře developera, tj. VESIS s.r.o., Ing. Lukáš Dvořáček, Blůatnická 4219/4, 628 00 Brno.

Klientské změny dle možností uvedených v Seznamu klientských změn budou naceněny dle ceníku smluvního dodavatele developera. V případě zajištění dodávky od dodavatele klienta, se na takto dodané zboží přičítá manipulační poplatek ve výši 15% a nevztahuje se na něj záruka od developera.

Klientské změny se budou projednávat s klientem jeden měsíc před ukončením rezervačního období. Většina základních klientských změn by měla být obsažena v uzavřené Smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Veškeré další odsouhlasené klientské změny budou součástí dodatku smlouvy.

Věříme, že dodržením výše uvedeného postupu předejdeme případným nesrovnalostem při realizaci klientských změn a tím i k možným časovým a finančním ztrátám všech zúčastněných stran.Klientské změny


Kontakt

STAVOFLOS s.r.o.

Na Cihelně 469
Bystřice nad Pernštejnem
593 01


+420 724 845 555
+420 722 968 871
+420 567 770 024