Cena a přehled rezervací

číslo RD

typ provedení

dispozice

zastavěná

plocha (m2)

obytná plocha (m2)

plocha zahrady (m2)

Cena

(Kč)

rezervace

kdo

1

A+

4+kk

61,85

86,97

57

 

   záv.rezervace        

2

A

2+kk

61,85

50,19

19

 

   záv.rezervace

 

3

A

2+kk

61,85

50,19

19

 

   záv.rezervace

 

4

A+

4+kk

61,85

86,97

19

 

   záv.rezervace

 

5

B

4+kk

84,9

137,71

49

   

  záv.rezervace

 

6

B

4+kk

84,9

137,71

49


  záv.rezervace

 

7

B

4+kk

84,9

137,71

49

 

  záv.rezervace

 

8

B

4+kk

84,9

137,71

49

 

  záv.rezervace

 

9

C

4+kk

70,5

101,52

76

 

  záv.rezervace

     

10

C

4+kk

70,5

101,52

76

 

  záv.rezervace

 

11

C

4+kk

70,5

101,52

63

 

  záv.rezervace

 

12

C

4+kk

70,5

101,52

49

 

  záv.rezervace

 

*RD č. 2 a 3 je možné na přání klienta realizovat v provedení A+ (tedy dvoupodlažní v dispozičním řešení 4+kk)

Součástí ceny je pozemek, stavba RD ve standardním provedení, vč. DPH, stávající příjezdová komunikace, přístupová komunikace k domu, terénní úpravy před domem. Součástí projektu je i vybudování veřejného parkovacího stání v této čtvrti.

Stavoflos s.r.o. prohlašuje, že podnikne veškeré právní kroky ke koupi pozemku pro účely zahrady pro jednotlivé domy tak, jak jsou zakresleny a stanoveny v dokumentaci. Cena tohoto pozemku (zahrady) je již započítána v ceně Budoucí ceny kupní.

Stavoflos s.r.o. se zavazuje, že v případě nerealizace shora uvedeného projektu, nebo nemožnosti zajištění pozemku pro zahradu uvedeném v předchozím odstavci (a klient bez této zahrady z tohoto důvodu odmítne koupi domu), bezodkladně uhradí budoucímu kupujícímu zaplacený rezervační poplatek.

Popis standardního provedení a vybavení domu naleznete v sekci „Standardní provedení stavby“ (SPS). Možnosti klientských změn naleznete v sekci „Klientské změny“.

Postup realizace koupě:

1.    ZAMLUVENÍ NEMOVITOSTI

      Na základě telefonátu či e-mailu lze volné nemovitost nezávazně bezplatně zamluvit na 5 dnů. Nejpozději 5. den po zamluvení je nutné předložit (min. e-mailem) vyplněný formulář –    Podklady pro přípravu smlouvy    a dohodnout se na uzavření Rezervační smlouvy na následující pracovní den. V případě, kdy nebude předložen tento formulář a dohodnut termín uzavření Rezervační smlouvy, zamluvení nemovitosti se počátkem 6-tého dne ode dne zamluvení ruší.

2.    REZERVACE NEMOVITOSTI

      Podpisem Rezervační smlouvy (REZSML) se nemovitost rezervuje do 31.7.2016. Rezervační poplatek je 30.000,- Kč. Tento poplatek je nutné zaplatit v 5denní lhůtě splatnosti a v případě neuzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní z viny zájemce (kupujícího) propadá ve prospěch prodávajícího. Prodávající se zavazuje předmět REZSML v době její platnosti nerezervovat třetí straně. Součástí REZSML je i platební kalendář (vzor viz níže v tabulce).

      Jeden měsíc před ukončením rezervačního období se projednávají a odsouhlasují klientské změny, jejichž výčet a možnosti jsou či budou uvedeny v sekci „Klientské změny“. Odsouhlasené klientské změny mezi prodávajícím a kupujícím (vč. s tím související změny ceny nemovitosti) se zohlední ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

3.    SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (SOBSK)

      Podpisem SOBSK běží lhůta pro uhrazení ceny nemovitosti dle dohodnutého platebního kalendáře.

4.    KUPNÍ SMLOUVA (KSML)

      Po uhrazení celé kupní ceny developer připraví k podpisu Kupní smlouvu a Návrh na vklad vlastnického práva (jedno paré smlouvy musí obsahovat ověřené podpisy obou stran). Po podpisu developer doručí výše uvedené dokumenty na příslušný katastrální úřad. Zápis vlastnického práva trvá KÚ zpravidla 45 dnů, po provedení zápisu všem účastníkům zašle Vyrozumění o provedeném zápisu. Po obdržení tohoto vyrozumění se ke dni podání Návrhu na vklad stáváte majiteli nemovitosti.

Návrh platebního kalendáře:

č.

Splátka

Splatnost

Upřesnění

1

30.000,-Kč

do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy

rezervační poplatek

2

30%

do 30 dnů od podpisu SOBSK

 

3

30%

dokončení obvodového zdiva vč. věnce a střechy

 

4

20%

dokončení hrubé stavby domu, vč. okenních výplní a vchodových dveří

 

5

10%

kompletní dokončení vnitřní části stavby, podlahové krytiny, dlažby, obklady, zařizovací předměty

 

7

10%

doplatek po kompletním dokončení domu a venkovních úprav (se započtením rezervačního poplatku)

při podpisu kupní smlouvy

 

Podklady pro přípravu rezervační smlouvy

Prosím o vyplnění následujících údajů, které jsou nutné pro přípravu veškerých smluv ke koupi nemovitosti:

předmět zamluvení/rezervace:

dům č.

Jméno  a příjmení žadatele:

 

e-mail:

 

telefon:

 

zájemce č. 1

jméno a příjmení:

 

rodné číslo:

 

adresa trvalého bydliště:

 

V případě podílového spoluvlastnictví určete, jaký podíl připadne na zájemce č. 1

podíl:

 

podílu

typ spoluvlastnictví:

(nehodící škrtněte)

SJM – společné jmění manželů

Podílové spoluvlastnictví

Žádné

zájemce č. 2

jméno a příjmení:

 

rodné číslo:

 

adresa trvalého bydliště:

 

 

Kontakt

STAVOFLOS s.r.o.

Na Cihelně 469
Bystřice nad Pernštejnem
593 01


+420 724 845 555
+420 722 968 871
+420 567 770 024